Smart Lager

Let Internet Of Things work for you with our smart solutions

Smart Lager

Gör lagringen av dina tillgångar smartare med våra lösningar. Du kan hantera dina lager uppdelade efter zoner/rum och tillgångar i ett bekvämt webbgränssnitt med avancerade behörighetsregler, livedata och automatiserade rapporter.

Anslut en eller flera sensorer/taggar till dina verktyg. Sensorer kan spåra olika data som till exempel: plats, temperatur, luftfuktighet, rörelse, accelerometri, ljus, volym, magnetfält, elkraft, tryck, etc...

Vår lösning hjälper dig att spåra den exakta platsen och skicket för dina tillgångar och logga alla rörelser mellan lagren eller byggarbetsplatserna. Systemet kan också reagera på olika data som samlas in från sensorerna med ett mycket anpassningsbart och självlärande varningssystem.

Systemfunktioner

Använd de aktiva BLE-spårarna för identifiering och kontroll över tillgångarnas plats och skick

Vi använder de aktiva BLE 5+-spårarna och den enkla installationen av våra egenutvecklade TM-spårningsboxar som innehåller BLE-antenner, LTE-routrar och strömförsörjningsenheter för redundant arbete, som alltid är anslutna till våra molntjänster och samlar in den krypterade datan hela tiden .

I jämförelse med passiva trackers som RFID eller UHF som är mycket känsliga för förhållanden runt och hinder mellan taggen och antennen, saknar våra aktiva trackers dessa typer av sårbarheter och håller i cirka 3 års kontinuerlig användning.

Varje TM Tracking Box har sin egen 4G-internetanslutning som ingår i våra tjänster som ersättning för felaktiga trackers och batterier.

Spårad information lagras alltid på ett krypterat sätt i de säkrade molnbaserade databaserna som hanteras av Amazon och distribueras över hela världen för bästa redundans och latens.

Flexibilitet är avgörande i dagens ekonomi. Expansion och förändring i försörjningskedjor sker i nästan varje försörjningscykel. Under sådana förhållanden ökar varje operation som utförs manuellt sannolikheten för fel vid registrering av ankomst / avgång av varor, varaktigheten av bearbetningscykeln. Detta leder till förvirring i leveransen av varor, till förluster, till uppkomsten av flaskhalsar i leveranskedjorna och minskar effektiviteten i hela leveransprocessen. Ofta, det enda sättet att kämpa för flexibilitet, ser ägarna av tillgångar vid köp av ytterligare vagnar, containrar, lådor, ets. Men idag, för övervakning och kontroll av tillgångar, blir introduktionen av smarta BLE-spårningsteknologier och IOT mer och mer popularitet. Modern BLE-teknik kommer att hjälpa till att hantera dessa problem.

Använd BLE-systemet för identifiering och kontroll över tillgångarnas rörelse, utvecklat av Tool Metrica baserat på vår utvecklade mjukvaru- och hårdvaruplattform. BLE-tekniken använder radiovågor för att automatiskt identifiera objekt i den kontrollerade zonen. För att göra detta fästs speciella programmerbara taggar på tillgångar som känns igen av våra TM Tracking Boxes från ett avstånd upp till 30 meter.

Tack!

Vi återkommer till dig så snart som möjligt...

Stäng